فایل پروپوزال شناسایی علل پیدایش و بروز جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها و ارئه راهکارها

مشخصات مختصر و مفید این پست با عنوان پروپوزال شناسایی علل پیدایش و بروز جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها و ارئه راهکارهاقابل مشاهده می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید .
پروپوزال ثبت اسناد,پروپوزال جعل اسناد,پروپوزال در مورد جعل اسناد,جعل اسناد ثبتی در حقوق ایران,جعل اسناد رسمي در حقوق ایران,جعل اسناد در حقوق کیفری ایران,عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی,عوامل وقوع جرائم و جعل ثبت شرکتها,راههای پیشگیری از جعل اسناد ثبتی,راههای پیشگیری از جعل ثبت شرکتهاپروپوزال شناسایی علل پیدایش و بروز جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها و ارئه راهکارها

هدف از این پروپوزال بررسي تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها و راههای پیشگیری از آن می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات28
حجم44/441 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت توصیفی – تحلیلی است که در آن علل و عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها مورد بررسی قرار می گیرد و تشریح و تبیین دلایل چگونه بودن و چرایی وضعیت مساله ، ابعاد آن مورد بررسی قرار گرفته و بدون آنکه دخالتی در موقعیت نقش متغیرها به عمل آید به توصیف و تشریح آن پرداخته خواهد شد. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه کارکنان ، قضات و مراجعه کنندگان به دادگستری و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ایلام می باشد.

حجم نمونه شامل 384 نفر از کارکنان و قضات استان ایلام می باشد که در در سال 94/1392 در دادگستری ها و ادارات تابع مشغول به خدمت می باشند. به تحصيل مشغول مي باشند با استفاده از روش همبستگي نتايج پرسشنامه هاي پس از اجرا و طبقه بندي و نمره گذاري شد با استفاده بسته نرم افزار SPSS جهت تجزيه و تحليل و نتايج به دست آمده كه فرضيات سه گانه مطرح شده در پژوهش را مورد بررسی قرار داد. در قسمت آمار توصیفی به بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی پرداخته شد که در قسمت جنسیت 207 مرد 91/53 درصد و 177 زن 09/46 درصد در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. 13/22 درصد از افراد نمونه (85 نفر) را افراد سن كمتر از 35 سال تشكيل مي دهند . 12/28 درصد از افراد نمونه (108 نفر) را افراد سنين 36-40 ساله، 30/26 درصد از افراد نمونه ( 101 نفر ) را افراد سنين 41-45 ساله و 43/23 درصد از افراد نمونه ( 90 نفر ) را افراد بالاي 45 ساله تشكيل مي دهند.

فهرست مطالب
چکیده 1
واژگان کلیدی: 2

فصل اول:كليات تحقیق 5
مقدمه 5
2-1 بیان مسأله : 10
3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقيق 13
4-1 اهداف تحقیق : 15
هدف کلی 15
2-4-1.اهداف اختصاصی : 15
5-1 سؤالات تحقیق 16
6-1 فرضيه‏هاي تحقیق: 17
7-1 تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی): 18
1-7-1 تعریف نظری عنصر مادی جرم استفاده از سند مجعول : 18
2-7-1 تعریف نظری عنصر روانی : 19

روش پژوهش
1-3 مقدمه
2-3 روش تحقيق
3-3 جامعه آماري
4-3 نمونه آماری و روش نمونه گیری
روشهای گردآوری اطلاعات را به طوری کلی می توان به دو طبقه کلی تقسیم کرد:
6-3 روش جمع آوری داده ها:


4-5 منابع


"